Buscar

Acerca de

Adreça del sindicat: c/ Joan Alcover 54, baixos dreta - 07006 Palma
Adreça postal: Apartat de Correus 1566 - 07080 Palma
Tel/fax: 971 72 64 61
Correu-e: cnt-palma@cnt.es
Horari d'atenció:
- De dilluns a divendres de 19 a 22 h.
Horario de atención:
- De lunes a viernes de 19 a 22 h.

Categorías

Páginas

Add some pages here, or start a new chapter.

Nube de tags

Históricos

Enlaces

Last Comments

Cosas

Utilizando PivotX - 2.3.6 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« CNT OBRE CONFLICTE AM… | Inicio | crònica gràfica de la… »

manifestació 30 de juny de 2010, 19:00 h., plaça d'espanya de palma, CONTRA LA NOVA REFORMA LABORAL, DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS

Lunes 28 Junio 2010 at 09:45 am.

    

DIFON AQUESTA INFORMACIÓ AL MAJOR NOMBRE DE PERSONES QUE PUGUIS, GRÀCIES.

Salut company/a.

Per al pròxim 30 de juny la CNT de Palma ha organitzat una manifestació com a mostra de dignitat de la classe obrera, per protestar contra la nova reforma laboral imposada per decret i sol·licitar la seva derogació.

El passat 17 de juny de 2010 es publicava al Butlletí Oficial de l'Estat el Decret Llei de la reforma laboral firmat pel Consell de Ministres. L'esmentat projecte encara ha de passar el control parlamentari, i amb bastant de probabilitat sofrirà alguns canvis que empitjoraran els drets laborals de la classe treballadora, així que, sense cap dubte i després del tràmit de rigor, n'hi haurà una renovada i amb canvis substancials. Malgrat això, les línies fonamentals ja estan traçades i podem afirmar, repetim, que suposen un cop sense precedents als nostres drets com a treballadors i treballadores des de la instauració de la democràcia.


A grans trets es poden destacar els següents aspectes:

ACOMIADAMENTS EN EMPRESES AMB 6 MESOS DE PÈRDUES

Les empreses amb pèrdues durant sis mesos podran fer acomiadaments individuals o col·lectius de manera procedent, amb 20 dies d'indemnització. Es descriuen |com a causes econòmiques per a l'acomiadament col·lectiu quan "els resultats de l'empresa donin pèrdues econòmiques no merament conjunturals". L'empresa haurà d'acreditar "els resultats al·legats" per justificar l'acomiadament.

EXTENSIÓ DEL CONTRACTE DE FOMENT

Aquests contractes tenen una indemnització màxima de 33 dies per any treballat, davant els 45 del contracte indefinit normal. La proposta de l'Executiu amplia l'aplicació d'aquest contracte a treballadors en l'atur que tinguin discapacitats o que haguessin estat contractats en els dos anys anteriors amb contractes temporals. L'empresa també podrà convertir a aquest contracte als seus treballadors temporals, de durada determinada o en formació. Però si vol beneficiar-se dels avantatges que es donaran per a aquest contracte, haurà de fer-ho abans de 2012.

L'ESTAT PAGA PART DE L'ACOMIADAMENT

I és que, sol en els contractes de foment de l'ocupació, l'Estat pagarà 8 dies per any treballat de la indemnització que correspongui. Aquests recursos seran abonats pel Fons de Garantia Salarial, un fons creat el 1970 per abonar els salaris i indemnitzacions de treballadors d'empreses en situació legal d'insolvència o declarades en concurs de creditors. El fons es nodreix amb aportacions empresarials. El copagament del Fons serà procedent sempre que el contracte hagi tingut una durada superior a l'any; si ha durat menys, la indemnització corre a càrrec de l'empresari en la seva totalitat. L'aportació tampoc no es farà en cas d'acomiadaments disciplinaris. És a dir, als empresaris els sortirà més barat acomiadar (el qual destrueix ocupació, no la crea) i es pagarà part de la indemnització amb els diners públics de tots, en comptes de pagar-lo en la seva totalitat la patronal. S'abarateix l'acomiadament i per maquillar-lo el paguem tots per mantenir els 45 dies.

DESPENGI SALARIAL

Una altra de les novetats de la reforma és la possibilitat que les empreses amb problemes se saltin els convenis col·lectius d'àmbit superior a l'empresa (per exemple, els sectorials o del ram) quant al règim salarial. Els empresaris podran demanar que no s'apliqui el règim salarial previst (clàusula d'inaplicació) quan "la situació i les perspectives de l'empresa o la seva estabilitat econòmica pogués veure's danyada". Si aquests convenis col·lectius no tenen prevista una clàusula d'inaplicació salarial, l'empresari i els treballadors podran negociar igualment per arribar a un acord sobre aquest tema. Empresa i treballadors obriran un període de consultes que no superarà els 15 dies (improrrogable). Si al final no es posessin d'acord, es podrà recórrer a l'arbitratge, i serà el laude arbitral el que decideixi si és procedent aplicar les noves condicions salarials proposades per l'empresari.

LES ETT's ENTREN EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Y AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Les Empreses de Treball Temporal es converteixen en entitats col·laboradores de l'INEM, sense especificar quin serà aquest abast de col·laboració i es prohibeixen tàcitament els vets a les mateixes als convenis col·lectius. A més entraran en sectors abans prohibits com el de la construcció i l'Administració Pública.

Davant de l'envergadura d'aquest atac als nostres drets, la CNT, fidel al seu compromís amb la classe treballadora, no pot perdre's en altres aspectes que no siguin el de la confrontació directa contra els poders econòmics d'aquest Estat, que han demostrat la seva ineficiència i miserabilidad envers la majoria de la població -una minoria, al contrari, està obtenint grans beneficis amb l'excusa de la crisi-. És per això que davant l'agressió que se'ns ve a sobre la CNT fa una crida en el seu conjunt als treballadors i treballadores de Mallorca per orquestrar una resposta continuada en el temps, liderant la continuïtat de la lluita i potenciant una estructuració interna àgil, eficaç i encaminada a la vaga general. Per si la tisorada i la reforma laboral no fossin suficients, el govern també vol escometre una reforma gradual del sistema de pensions que inclouria, entre altres mesures, l'augment del període mínim de cotització, la reforma de les pensions de viduïtat i el vedat a les prejubilacions, sense descartar el retard de l'edat de jubilació als 67 anys. És inadmissible que sigui el món del treball el que costegi la reestructuració del capital. A més d'injustificable. Mai en la història econòmica recent d'Espanya, la part proporcional de la renda nacional destinada a salaris i serveis socials no havia estat tan baixa com en els últims anys. Curiosa forma d'entendre el socialisme, la del PSOE. Els mateixos polítics que mai no han mogut un dit en favor de la distribució de la riquesa són els mateixos a qui no els ha tremolat el pols a l'hora de salvar els especuladors mitjançant la injecció d'actius sans provinents dels contribuents. Els mateixos que ara es cuiten en repartir el que els agents econòmics interpreten com|com a pèrdues, quan en molts casos no són sinó disminució dels beneficis previstos. Els rics tenen molt clar que gaudeixen amb el favor del Govern i fa temps que van començar la seva revolució en contra dels drets laborals i socials acumulats al llarg de la història del moviment obrer. És hora doncs que els treballadors i treballadores preparem la nostra.

TREBALLADOR, TREBALLADORA, ESTUDIANT

PER TOT AIXÒ I MOLT MÉS AQUEST 30 DE JUNY SURT AL CARRER

RECUPEREM LA NOSTRA DIGNITAT! PER LA PLENA OCUPACIÓ I LA PROTECCIÓ DELS NOSTRES DRETS

PER L'EMANCIPACIÓ SOCIAL DE LA CLASSE TREBALLADORA! CONTRA LA NOVA REFORMA LABORAL VAGA GENERAL JA!

SI VOLS MANIFESTAR I EL TEU ENUIG CONTRA L'ACTUAL SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL I LA NOVA REFORMA LABORAL, VINE DIMECRES DIA 30 DE JUNY A LES 19:00 HORES A LA PLAÇA D'ESPANYA DE PALMA. T'ESPEREM!

 CNT-AIT, SOV Palma

Secretaria d'Acció Sindical

Agenda

»

  |