Buscar

Acerca de

Adreça del sindicat: c/ Joan Alcover 54, baixos dreta - 07006 Palma
Adreça postal: Apartat de Correus 1566 - 07080 Palma
Tel/fax: 971 72 64 61
Correu-e: cnt-palma@cnt.es
Horari d'atenció:
- De dilluns a divendres de 19 a 22 h.
Horario de atención:
- De lunes a viernes de 19 a 22 h.

Categorías

Páginas

Add some pages here, or start a new chapter.

Nube de tags

Históricos

Enlaces

Last Comments

Cosas

Utilizando PivotX - 2.3.6 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« CONTRA EL REINADO DE … | Inicio | SEGUEIX L’EXPANSIÓ DE… »

el tribunal superior de justícia de les illes balears tomba una resolució emesa pel delegat del govern ramón socías per lesionar els drets fonamentals de reunió i tutela judicial del sindicat CNT

Martes 14 Diciembre 2010 at 6:08 pm.

Ramón Socías, Delegat del Govern en Illes Balears i violador de drets fonamentals

La CNT estudia querellar-se contra el delegat del Govern ales Illes Balears per una vulneració d'aquests drets.La Sala del Contenciós-Administratiu del TribunalSuperior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha anul·lat una resolució emesa el passat mes de junyper Delegació del Govern, amb la qual modificava el lloc on el sindicat CNT-Balears pretenia dur a terme una manifestació,al·legant l'òrgan judicialque l'acord lesiona els drets de reunió i a rebre una tutela judicial efectiva,recollits als articles 21 i 24 de la Constitució Espanyola.

La sentència del tribunal, estima d'aquesta manera elrecurs que va interposar el sindicat, contra la resolució de Delegació deGovern. Arran de la fallada, des de CNT s'està estudiant interposaruna querella contra el delegat del Govern, Ramón Socías, en cas que una altrasentència que esperen que els sigui notificada també els sigui favorable.En concret, la CNT vasol·licitar poder concentrar-se el passat 16 de juny a la terminal de sortidesde l'aeroport de Palma "sense intenció d'interrompre el trànsit depersones o vehicles". Davant d'això, després de consultar Policia Local,Nacional i director de les instal·lacions aeroportuàries, aquest últim vaemetre un informe desfavorable davant dels greus riscs que podria provocar pera la seguretat i operativitat de l'aeroport.

Així mateix, el tribunal, presidit pel magistrat Gabriel Fiol, assevera que eldirector es va pronunciar "sense esmentar les raons fundades" imalgrat que les dues forces de seguretat van informar favorablement sobre lapetició de la CNT. El 28 de juny el Delegat del Govern a Balears, Ramón Socías, va emetre la sevaresolució i va modificar el lloc de la protesta, davant de la qual cosa vanpresentar recurs des del sindicat.La Sala assenyala que Socías va vulnerar d'aquesta manera el dret fonamental dereunió ja que no n'hi ha prou amb la mera sospita o la possibilitat que lareunió produeixi aquesta alteració de l'ordre públic, i exigeix una"motivació de la limitació d'aquest dret fonamental i de proporcionalitatde les mesures que s'imposin per salvaguardar l'ordre públic". A més,destaca el fet que ni la Policia Local ni el Cos Nacional de Policia no vanemetre un pronunciament desfavorable.

CNT-AIT, S.O.V. de Ciutat de Mallorca

Secretaria de Premsa i Propaganda

Agenda